Cynthia Olavarria
Cynthia Olavarria

Miss Universe Puerto Rico 2005 © Johnny Arraiz Photographer, Miami FL

Cynthia Olavarría
Cynthia Olavarría

Miss Universe Puerto Rico 2005

Sonya Smith
Sonya Smith

Venezuelan Actress

Cynthia Olavarria
Cynthia Olavarria

Miss Universe Puerto Rico 2005 © Johnny Arraiz Photographer, Miami FL

1/14

Portfolio